visumexpresso

JavaScript is not available.

We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using visumexpresso.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

Help Center

About us Privacy Policy Contact us
© 2021 visumexpresso

Photography

Home / Photo/ Photography
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

ചിത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ - When pictures speak

By - Siju Kuriyedam Sreekumar -- Friday, July 15, 2022 , 04:28 PM
ചിത്രം എന്നത് വെറും ഒരു പകർത്തിയെടുക്കലോ വർണ്ണകൂട്ടോ അല്ല . പല ചിത്രങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ടാവുക വലിയ കഥകൾ തന്നെ ആകും . ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി സമയത്തു എടുത്ത മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ചിത്രം ആ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും അവസ്ഥയും നമ്മെ ഇന്നും  കാണിച്ചു തരുന്നു . അതുപോലെ പലപല ചിത്രങ്ങളും .തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ക്യാമറാമാനും ഡോക്യൂമെന്ററി ഡയറക്ടറും ആയ നാരായണരു എടുത്ത കുറച്ചു ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുക്ക് കാണാം . 

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from TvmPhoto Credit : Narayanaru

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from TvmPhoto Credit : Narayanaru

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from TvmPhoto Credit : Narayanaru

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from TvmPhoto Credit : Narayanaru

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from TvmPhoto Credit : Narayanaru

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from TvmPhoto Credit : Narayanaru

Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from Tvm
Photo By Narayanaru cameraman and documentary maker from TvmPhoto Credit : Narayanaru


Narayanaru, Cameraman , Sundale, Fort, Trivandrum.phone 9645455730


When pictures speak-Narayanaru's PhotographyLEAVE A REPLY

Security code:

COMMENTS

Be the first to comment